Ontdek het uurtarief van oppassers in je buurt

Min. leeftijd Max. leeftijd

Bereid om:

Wanneer je op zoek gaat naar een gastouder die enkel jouw eigen kinderen opvangt, kun je er ook voor kiezen om een gastouder bij jou thuis te laten oppassen. Je krijgt dan misschien te maken met de regeling dienstverlening aan huis. Wat houdt deze regeling in? Welke voorwaarden zijn eraan verbonden en wat moet je erover weten?

Wat is de regeling dienstverlening aan huis?

Onder de regeling dienstverlening aan huis kun je als particuliere opdrachtgever iemand voor maximaal drie dagen per week klusjes in en rond je huis laten uitvoeren. Denk hierbij aan iemand die gaat werken als gastouder of oppas voor je kinderen, maar ook een hulp in de huishouding, iemand die je hond uit komt laten tegen een vergoeding of iemand die regelmatig voor je tuiniert. De maatregel wordt ook wel de drie dagen regeling genoemd.

Voor dit soort relatief kleine klusjes wilden de overheid en de belastingdienst een uitzondering maken op de verplichte lasten voor de werkgever. In het geval dat iemand bij jou thuis op je kinderen past, ben jij een opdrachtgever. Je vertelt je gastouder wat ze moeten doen. Dat betekent dat er een gezagsverhouding ontstaat, ondanks dat bepaalde taken in overleg worden afgesproken.

Maar door de regeling dienstverlening aan huis hoef je geen administratie te voeren, of loonbelasting en werkgeverspremies te betalen. Je hoeft zelfs nergens op te geven dat iemand voor je werkt. Overigens moet de opdrachtnemer, in dit geval de gastouder, wel de verdiensten opgeven bij de belastingdienst. Zij is dus zelf verantwoordelijk voor de afdracht aan belastingen.

De regeling dienstverlening aan huis is niet een op zichzelf staande regeling of wet. De regeling bevat een verzameling uitzonderingen op de bestaande wet- en regelgeving voor werkgevers en werknemers.  Het is een soort light-versie van een arbeidsovereenkomst.

nanny, oppas, studentenbaan, meisje

Wanneer is deze regeling van toepassing?

Deze regeling is alleen van toepassing wanneer iemand maximaal drie dagen of minder voor je werkt. Binnen die drie dagen is het niet van belang hoeveel uur iemand werkt. Komt je gastouder maar één uurtje of werkt ze twaalf op één dag, het telt beide als één dag werk. Heb je meer dan drie dagen gastouderopvang nodig, kun je er voor kiezen om met twee gastouders onder deze regeling te werken.

Je komt in aanmerking voor deze regeling wanneer er een gezagsverhouding ontstaat. Jij geeft bij de gastouder aan welk werk er gedaan moet worden en de gastouder voert dit uit. De afspraken over deze zaken moeten vastliggen in een overeenkomst. Wanneer je vier dagen of meer gebruik maakt van dezelfde gastouder ga je een gewone arbeidsovereenkomst aan, mét de reguliere verplichtingen voor de werkgever. 

Let op: deze regels gelden alleen voor de particuliere gastouder, niet voor de gastouder die werkt als zelfstandige. Als je op zoek bent naar een gastouder thuis en gebruik wil maken van deze regeling, is het dus belangrijk om te weten of je potentiële gastouder wel of geen zzp’er is. 

Waarom niet geldig voor gastouders die werken als zzp'er? De zzp-gastouder heeft minimaal drie opdrachtgevers per jaar. Zij bepaalt meestal haar eigen uurtarief. Een zzp-gastouder draagt zelf het ondernemersrisico. Daardoor betaal je aan een gastouder die als zelfstandige werkt geen vakantietoeslag. Ook heeft ze geen recht op doorbetaling bij ziekte.Het kan dus zo zijn dat een zzp-gastouder een hoger uurtarief heeft, juist omdat ze zelf verantwoordelijk is voor onder andere vakantiegeld, verzuim bij ziekte en pensioen. 


Ook de leukste gastouder aan huis vind je bij Sitly! Registreren is gratis en vrijblijvend.


 
Heb je een iPhone of Android telefoon? Download de Sitly app dan op je telefoon op tablet door op de onderstaande button te klikken.
 
Google App


Wat betaal ik een gastouder aan huis onder deze regeling?

Over het algemeen is een gastouder aan huis onder deze dienstverlening goedkoper dan een oppas aan huis, zeker wanneer ze meerdere kinderen opvangt. Daarvoor krijg je immers geen kinderopvangtoeslag. Als je voor maximaal drie dagen een gastouder aan huis hebt die onder deze regeling voor je werkt, moet je rekenen op onderstaande kosten:

 • De gastouder ontvangt minimaal het minimumloon op basis van een 36-urige werkweek. Daarbij maakt het niet uit op hoeveel kinderen zij past. Als je het minimumloon betaalt, moet je rekening houden met periodieke stijgingen hiervan. Het minimumloon wordt aangepast in januari en juli van een jaar. De precieze bedragen vind je op de website van de Rijksoverheid. Je kunt er ook voor kiezen om een tarief per kind af te spreken, maar het bedrag moet, per uur dat de gastouder werkt, boven het minimumloon uitkomen.
 • Hier bovenop komt 8% aan vakantietoeslag. Dit kan verrekend worden in de uurprijs of éénmaal per jaar worden uitgekeerd aan de gastouder.
 • Daarnaast betaal je de kosten voor het gastouderbureau. Hoe hoog de kosten hiervoor zijn verschilt per gastouderbureau. Het is dus een goed idee om goed rond te kijken.
 • De gastouder krijgt 4 x het aantal gewerkte dagen aan doorbetaalde vakantie. Als een gastouder drie dagen werkt, heeft ze dus recht op twaalf dagen doorbetaalde vakantie.
 • Wanneer de gastouder op een wettelijke feestdag haar werkdag heeft, wordt deze ook doorbetaald. 
 • Als de gastouder ziek wordt, heeft ze, na twee wachtdagen, maximaal 6 weken recht op doorbetaling bij ziekte. De gastouder heeft dan recht op 70% van het salaris, maar tenminste het wettelijk minimumloon. Over de uren dat de gastouder ziek is, kun je geen kinderopvangtoeslag terug krijgen. 

"Ondanks dat een gastouder wettelijk minimaal recht heeft op het minimum loon, vragen veel gastouders meer dan dat. Er zijn maar weinig gastouders die echt voor het minimumloon werken. Juist omdat we zelf veel belasting af moeten dragen en verder niets opbouwen." M, gastouder

Rekenvoorbeeld 3 kinderen

nanny, gastouder, spelen met kinderen

Het vraaggezin heeft 3 kinderen waarvan er 2 naar school gaan. Zij zoeken opvang voor 3 dagen per week. Voor de schoolgaande kinderen geldt, dat ze 8 weken opvang nodig hebben in vakanties. De gastouder heeft recht op 4 weken doorbetaalde vakantie. De schoolgaande kinderen hebben dan 52 schoolweken, – 8 vakantieweken, – 4 vakantieweken = 40 weken buitenschoolse opvang nodig per jaar, en 8 vakantieweken.

Het tarief van de gastouder is vastgesteld op € 10,84 per uur. De gastouder werkt van 8.00-17.30. Zij krijgt dus 9,5 uren per dag uitbetaald. Per week verdient ze € 308,94. Maandelijks komt dit neer op € 1338,74, exclusief de kosten van het gastouderbureau. 

Berekening kinderopvangtoeslag gastouder aan huis

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen, heb je het aantal opvanguren per maand en een uurtarief per kind nodig. Maar als je met een vast bedrag werkt, is dat even puzzelen. Hieronder zie je hoe je de berekening kunt maken met bovenstaand rekenvoorbeeld.

Allereerst kijk je naar de opvangtijden die je nodig hebt om het aantal uur per jaar te berekenen. In onderstaand voorbeeld zie je dat er per schoolgaand kind 7,5 uur opvang per week nodig is. Tijdens de vakantie is dit 28,5 uur per week.

   Schoolgaand/Thuis?  Maandag  Dinsdag  Donderdag
kind 1  Schoolgaand 08:00-09:00
16:00-17:30
08:00-09:00
16:00-17:30
08:00-09:00
16:00-17:30
kind 2 Schoolgaand 08:00-09:00
16:00-17:30
08:00-09:00
16:00-17:30
08:00-09:00
16:00-17:30
kind 3  Thuis 08:00-17:30 08:00-17:30 08:00-17:30

Berekening schoolgaand kind: 40 weken à 7,5 uur is 300 uur BSO. Daarnaast 8 weken à 28,5 uur vakantieopvang is 228 uur. Per schoolgaand kind is dus 528 uur opvang per jaar nodig. Deel je dat door 12 maanden, kom je op 44 uur per maand per schoolgaand kind. 

Voor het thuisblijvende kind is 48 weken à 28,5 uur opvang nodig. Dat is een totaal van 1368 uur op jaarbasis. Deel door 12 maanden, en je komt op 114 uur per maand.

In totaal heb je dus per maand  2 maal 44 en 1 maal 114 uur aan opvang nodig. Dat is 202 uur per maand. De gastouder in dit voorbeeld krijgt € 1338,74 per maand. Deel het bedrag door het aantal uren en je komt op een uurtarief van € 6,63 per kind. 

Je kunt een proefberekening maken met de Rekenhulp Toeslagen. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van verschillende factoren. Je inkomen en dat van je partner spelen een belangrijke rol. Ook het aantal uur dat je werkt zijn van belang, om te kijken hoeveel opvanguren je kunt aanvragen. Ook is er een maximum aan het uurtarief dat vergoed wordt. Alles wat je daarboven zit, betaal je sowieso zelf.

kinderopvang in de vakantie, oppas, kinderen

Welke rechten en plichten heb ik als particuliere opdrachtgever?

Wanneer je gebruik maakt van de regeling dienstverlening aan huis ben je een particuliere opdrachtgever. De gastouder aan huis werkt met een overeenkomst. Dat bied jou als ouder en opdrachtgever een aantal voordelen, maar ook een aantal plichten.

 • Je moet een contract afsluiten met de gastouder en het gastouderbureau. In dat contract moet je de opzegtermijn, de overeengekomen uurprijs, de vakantietoeslag, loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte opnemen (zie hieronder). Het gastouderbureau kan je hierbij helpen.
 • Je hoeft geen premies voor sociale verzekeringen of loonbelasting af te dragen. 
 • Wanneer je het contract wil opzeggen, heb je minimaal één maand opzegtermijn. Normaal gesproken kunnen arbeidscontracten niet zo gemakkelijk ontbonden worden. Ook heb je geen ontslagvergunning nodig en krijg je niet te maken met de UWV wanneer je het contract opzegt. Je moet wel een geldige reden voor het opzeggen hebben.
 • Is je gastouder zwanger? Je hoeft het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof niet door te betalen. Je gastouder kan tijdens deze verloven aanspraak maken op een uitkering op grond van de “Wet Arbeid en Zorg” (WAZO).
 • Bij ziekte hoef je, na 2 wachtdagen, maar 6 weken door te betalen in plaats van 2 jaar. Over de uren dat de gastouder ziek is en dus niet voor je kinderen zorgt, ontvang je geen kinderopvangtoeslag. Wanneer je een vervangende gastouder hebt gevonden heb je dus tijdelijk dubbele lasten, maar over de uren van de vervangende gastouder krijg je wel de toeslag.
 • Wanneer jouw gastouder langer dan twee jaar in dienst is, ben je haar bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd. Hoeveel dat precies is, hangt af van het salaris van je gastouder. Op de site van de rijksoverheid kun je berekenen hoe hoog de transitievergoeding is die je je gastouder moet betalen.
 • De werkplek van de gastouder moet veilig en arbotechnisch verantwoord zijn. Voor een vraagouder betekent dit dat de GGD je huis komt inspecteren. De GGD kijkt of je huis veilig is (voldoende rookmelders, schoonmaakmiddelen en messen achter een slot) en of de gastouder daar goed kan werken. Maar ook of het er veilig genoeg is voor de kinderen. Zijn er traphekjes? Wordt er niet gerookt in huis? Je huis wordt feitelijk een officiële opvanglocatie met alle daarbij horende eisen zoals ook op een kinderdagverblijf. En als de GGD de locatie niet goedkeurt, heb je geen recht op kinderopvangtoeslag. 
 • Ook de gastouder die bij je aan huis komt werken, moet voldoen aan alle voorwaarden voor registratie en opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wanneer je met meerdere gastouders aan huis werkt, vindt er per gastouder een controle plaats. Per gastouder ontvang je dan een LRKP nummer. 

"De registratie in het LRKP kan wel tot 10 weken duren. Het verschilt per gemeente of hier kosten aan zijn verbonden en hoe hoog die kosten per registratie zijn. Soms betaalt de gastouder deze kosten, bij andere gastouderbureau's betaalt de vraagouder ze. Over deze kosten ontvang je geen vergoeding. Dus wanneer je onverhoopt een paar keer moet wisselen van gastouder, kan dit best in de papieren gaan lopen wanneer je als vraagouder deze kosten moet betalen." Renate, vraagouder

gastouder of oppas leest voor uit boek

Wat is de rol van het gastouderbureau?

Het gastouderbureau heeft een ondersteunende rol. Het bureau helpt de ouders bij bijvoorbeeld het opstellen van de contractafspraken met de gastouder. Daarnaast verlopen alle administratieve handelingen en betalingen van de ouder aan de gastouder via het gastouderbureau.

Het verschilt per bureau of ze (veel) ervaring hebben met deze regeling. Laat je vooraf dus goed informeren. Let er ook op dat je ook aan het gastouderbureau een bijdrage betaalt. Deze bijdrage kan per bureau flink verschillen.

Let op: Wanneer de gastouder of gastouderbureau geen registratie heeft in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, heb je géén recht op kinderopvangtoeslag. Check ook dat dus goed op de website LRKP van de Rijksoverheid. De kinderopvangtoeslag kun je pas aanvragen nadat de GGD inspectie is geweest en er een positief advies afgegeven wordt.

Waar moet ik goed op letten? 

De regeling dienstverlening aan huis is een prima regeling wanneer je regelmatig gebruik maakt van een oppas. Als je oppas aan de voorwaarden voldoet om gastouder te kunnen zijn, en je huis wordt akkoord bevonden door de GGD, kan het je zeker geld besparen. Je krijgt immers kinderopvangtoeslag.

Maak goede afspraken met je gastouder. Wil ze echt voor langere tijd blijven? Het is goed om dat zeker te weten, omdat het tot 10 weken kan duren voordat je een LRKP registratie hebt. Zorg er ook voor dat je met een gastouderbureau werkt dat goed op de hoogte is van de regelgeving omtrent deze regeling. 

Maar heb het met je gastouder ook over hoe om te gaan met spullen, en of je wel of geen huishoudelijke taken van haar verwacht. Wat voor activiteiten gaat ze doen met je kinderen? Wat zijn de regels voor haar, qua gebruik van bijvoorbeeld haar smartphone? Wanneer moet ze zich ziekmelden?

 Hebben jullie gebruik gemaakt van de Regeling dienstverlening aan huis? En hoe beviel dat?


Ben je op zoek naar een oppas, gastouder of naar een oppasbaantje? Registreer je dan gratis op Sitly en krijg toegang tot alle profielen!