Per 1 maart 2018 is het Personenregister kinderopvang van start gegaan. Dit betekent dat alle personen die geregeld op een kinderopvanglocatie komen, zich moeten registreren als vaste bezoeker. Alle gastouders én regelmatige bezoekers moeten zich dus inschrijven.

Wat is het Personenregister kinderopvang?

Het personenregister kinderopvang is een overzicht van iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen. Het is per 1 maart 2018 verplicht om je hiervoor in te schrijven als je regelmatig op een kinderopvanglocatie komt. Het doel is om hiermee de kinderopvang veiliger te maken.

Voorheen werden alleen de gastouders en medewerkers in de kinderopvang die in het bezit waren van een Verklaring Omtrent het Gedrag meegenomen in een continue screening. Dagelijks contoleert de Justitiële Informatiedienst (Justid) of de gastouders en medewerkers strafbare feiten hebben gepleegd, nadat de VOG is afgegeven. Als dit zo is, mag een persoon niet meer werken in de kinderopvang totdat een nieuwe VOG is afgegeven. 

Middels dit Personenregister wordt deze continue screening uitgebreid naar alle personen die regelmatig op de kinderopvanglocatie aanwezig zijn. En de registratieplicht ligt nu bij de medewerker zelf. Als je niet bent ingeschreven, mag je niet in de kinderopvang werken. 

Wat moet je met het Personenregister kinderopvang doen als gastouder?

Als je gastouder wordt, moet je allereerst je inschrijven bij het Personenregister kinderopvang. Hiervoor heb je een geldige VOG nodig die niet meer dan 2 maanden oud is. Daarnaast heb je je DigiD nodig. Werd je vóór 1 maart 2018 al continue gescreend? Dan mag je je bestaande VOG gebruiken, als deze is afgegeven na 1 maart 2013.

Als je je hebt ingeschreven, moet je worden gekoppeld aan het gastouderbureau. Dat doe je zelf niet, maar dat moet het gastouderbureau voor je doen middels eHerkenning.  

Je hoeft je niet in te schrijven wanneer je opvang verzorgt bij de ouders huis. Ook hoeven ouders, die hun kinderen komen halen en brengen, zich niet te registreren.

Als je vóór 1 maart 2018 al gescreend werd, moet je uiterlijk 30 juni 2018 moet je ingeschreven zijn en moet je je hebben laten koppelen aan je gastouderbureau.

Wie moet zich nog meer inschrijven in het Personenregister?

Alle personen van boven de 18 jaar die tenminste één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig is, moeten ingeschreven zijn in het Personenregister. Denk hierbij aan stagiairs, vrijwilligers, maar ook aan de klusjesman of schoonmaakster die regelmatig over de vloer komt of de buurvrouw die af en toe koffie komt drinken of je even uit de brand helpt. Het is aan jou als gastouder om ze hierover te informeren. 

Je kunt vaak aan je gastouderbureau doorgeven wanneer iemand structureel aanwezig is. Het bureau kan je helpen door een VOG aan te vragen voor deze persoon. Met deze VOG kan hij of zij zich daarna registreren in het Personenregister, waarna de kinderopvangorganisatie hem of haar weer koppelt aan de organisatie.

Wie kan je gegevens inzien?

Het personenregister is niet openbaar. Je kunt wel altijd je eigen gegevens inzien. Daarnaast zijn er een aantal instanties die gebruik maken van het register.

  • Justid. Justitiële Informatiedienst verzorgt de continue screening van de personen die geregistreert staan in het register.
  • Het gastouderbureau (of overige kinderopvangorganisaties waar je aan gekoppeld bent). Die kunnen je naam, geboortedatum, BSN-nummer en het VOG-kenmerk zien.
  • De GGD. Met het register controleert de GGD of iedereen op de opvanglocatie ingeschreven staat in het register. 
  • DUO. DUO heeft het register in het beheer, en handelt de signalen uit de continue screening af.

Meer weten over het Personenregister kinderopvang? Kijk dan op de site van DUO.

 


Ben je op zoek naar een oppas, gastouder of naar een oppasbaantje? Registreer je dan gratis op Sitly en krijg toegang tot alle profielen!