In een onderzoek onder oppassers en ouders over gehanteerde oppastarieven, heeft Sitly.nl Nederland vergeleken met 5 andere Europese landen waar moederbedrijf 2Care4Kids Group actief is. Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn binnen Europa. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1800 ouders en oppassers in Nederland, Spanje, Italië, Finland, Denemarken en Noorwegen. De resultaten die hieronder belicht worden hebben betrekking op de financiële vergoeding, de relatie tussen ouders en oppassers en wat voor werkzaamheden ouders van oppassers verwachten.

 

Enkele opvallende resultaten:

  • Nederlandse oppassers verdienen het minst, gemiddeld €5,76 per uur, Deense oppassers het meest, gemiddeld €10,50 per uur
  • 55% van de Nederlandse ouders wil de oppas minder betalen zodra de kinderen op bed liggen, terwijl zo’n 80% van de ouders in Spanje en Italië de oppas gewoon hetzelfde tarief betaalt als overdag
  • 39% van de Nederlandse oppassers durft niet te onderhandelen over hun uurtarief
  • 70% van de Nederlandse ouders betaalt hun oppas niet extra als er vriendjes en vriendinnetjes komen spelen
  • 48% van de Nederlandse oppassers vindt het betaalmoment ongemakkelijk, in Italië hebben oppassers daar aanzienlijk minder moeite mee (27%)

oppas onderzoek sitly 2016

1. Uurtarieven van oppassers in Europa

 

Oudermatch.nl - Hoeveel verdienen oppassers gemiddeld per uur in Europa?
Grafiek 1.1: Hoeveel verdienen oppassers gemiddeld per uur in Europa?

Uit de survey blijkt dat het uurloon van een oppasser aanzienlijk verschilt in de onderzochte landen. De Nederlandse en Spaanse oppassers verdienen het minst, de Deense oppassers veruit het meest. Verdienen de oppassers Nederland gemiddeld €5,76 per uur, in Denemarken is dat gemiddeld €10,50.

 

Oudermatch.nl - Hoeveel verdienen Nederlandse oppassers gemiddeld per uur?
Grafiek 1.2: Hoeveel verdienen Nederlandse oppassers gemiddeld per uur?

Het gemiddelde uurloon van een Nederlandse oppasser is €5,76 Ruim 58% van de oppassers verdient €5,- of minder. Toch zitten er ook uitschieters tussen, zo’n 10% van de Nederlandse oppassers verdient €10 of meer.

 

Oudermatch.nl - Willen ouders hun oppas ‘s avonds als de kinderen slapen minder betalen dan overdag?
Grafiek 1.3: Willen ouders hun oppas ‘s avonds als de kinderen slapen minder betalen dan overdag?

Ook hier zijn grote verschillen zichtbaar tussen de landen. De Nederlandse ouder wil het liefst ‘s avonds als de kinderen naar bed zijn minder betalen (55%). En dat terwijl Nederland met gemiddeld €5,76 het laagste uurloon kent van alle onderzochte landen. In Spanje en Italië vindt ruim 80% van de ouders dat de oppas gewoon hetzelfde betaald moet krijgen. Alleen in Noorwegen is men het eens met de Nederlanders. Bijna 65% van de Noorse ouders wil hun oppas ’s avonds minder betalen. Maar het gemiddelde uurloon in Noorwegen is dan ook een stuk hoger dan dat van de meeste Nederlandse oppassers.

 

Oudermatch.nl - Hoeveel procent van de oppassers vindt dat ze ’s avonds net zoveel zouden moeten verdienen als overdag?
Grafiek 1.4: Hoeveel procent van de oppassers vindt dat ze ’s avonds net zoveel zouden moeten verdienen als overdag?

De meerderheid van de Europese oppassers vindt dat ze ’s avonds net zoveel zouden moeten verdienen als overdag. Toch zit er veel variatie in hoe stellig men daarover is. In Nederland wil 60% van de oppassers ’s avonds en overdag hetzelfde uurloon en dat terwijl 55% van de ouders de oppas ’s avonds minder wil betalen. In Italië wil 91% van de oppassers ’s avonds geen lager uurloon, maar daar is 83% van de ouders het ook mee eens.

 

Oudermatch.nl - Hoeveel oppassers durven in Europa niet te onderhandelen over hun uurloon?
Grafiek 1.5: Hoeveel oppassers durven in Europa niet te onderhandelen over hun uurloon?

Onderhandelen over hun uurloon vinden veel oppassers een uitdaging. In Nederland geeft maar liefst 39% van de oppassers aan dat ze niet durven onderhandelen over hun uurloon. En dat terwijl het uurloon in Nederland het laagst is van alle onderzochte Europese landen. Ook in Denemarken en Noorwegen vindt 49% van de oppassers het onderhandelen moeilijk, maar daar liggen de lonen van de oppassers gemiddeld een stuk hoger.

2. Overige werkzaamheden van oppassers in Europa

 

Oudermatch.nl - Krijgt de oppas meer betaald als er vriendjes en vriendinnetjes van hun oppaskinderen komen spelen?
Grafiek 2.1: Krijgt de oppas meer betaald als er vriendjes en vriendinnetjes van hun oppaskinderen komen spelen?

De meerderheid van de ondervraagde ouders betaalt hun oppas niet meer dan normaal als er vriendjes of vriendinnetjes komen spelen. Er zijn wel verschillen zichtbaar tussen de landen, in Noorwegen geeft 59% van de ouders aan niet extra te betalen, in Nederland is dat maar liefst 71%.

 

Oudermatch.nl - Verwachten ouders dat hun oppas ook huishoudelijke taken doet?
Grafiek 2.2: Verwachten ouders dat hun oppas ook huishoudelijke taken doet?

In Spanje is het gebruikelijker dat de oppas ook huishoudelijke taken uitvoert dan in de andere onderzochte Europese landen. 43% van de Spaanse ouders verwacht dit van hun oppas. Dit ligt in de andere landen aanzienlijk lager. Ondanks het relatief lage loon in Nederland, verwacht toch 19% van de ouders dat de oppas ook huishoudelijke taken op zich neemt.

 

Oudermatch.nl - Hoeveel procent van de Europese oppassers vindt het vervelend als van ze wordt verwacht dat ze huishoudelijk werk doen?
Grafiek 2.3: Hoeveel procent van de Europese oppassers vindt het vervelend als van ze wordt verwacht dat ze huishoudelijk werk doen?

Ondanks dat 43% van de Spaanse ouders wil dat hun oppas ook huishoudelijke werk doet, geeft 54% van de Spaanse oppassers aan het vervelend te vinden als dit van ze verwacht wordt tijdens het oppassen. Bij de Italianen liggen die percentages respectievelijk op op 26% en 54%. De Nederlandse oppassers hebben er het minste moeite mee om ook huishoudelijk werk te doen tijdens het oppassen.

3. De zakelijke relatie tussen ouders en oppassers

 

Oudermatch.nl - Hoeveel procent van de oppassers voelt zich niet op zijn gemak bij het betaalmoment?
Grafiek 3.1: Hoeveel procent van de oppassers voelt zich niet op zijn gemak bij het betaalmoment?

In Nederland voelt bijna de helft van de oppassers zich niet op zijn gemak tijdens het betaalmoment. In Italië ligt dat heel anders, daar is de relatie tussen de ouders en oppassers duidelijk een stuk zakelijker. Slechts 27% van de Italiaanse oppassers heeft moeite met het betaalmoment. Ook in Noorwegen waar de lonen aanzienlijk hoger liggen dan in de andere landen, vindt toch 40% van de oppassers het overhandigen van geld vervelend.

 

Oudermatch.nl - Vinden ouders het lastig om de relatie met hun oppas zakelijk te houden?
Grafiek 3.2: Vinden ouders het lastig om de relatie met hun oppas zakelijk te houden?

Het grootste deel van de ouders in de onderzochte landen heeft geen moeite om het oppassen als een zakelijke overeenkomst te zien. Van de Nederlandse ouders geeft echter 38% aan het moeilijk te vinden om de relatie met de oppas zakelijk te houden. Spaanse ouders hebben dat probleem duidelijk niet, daar geeft 98% aan daar geen enkele moeite mee te hebben.

Conclusies

De financiële vergoeding voor oppaswerk ligt in de onderzochte Europese landen ver uit elkaar. Het varieert van gemiddeld €5,76 per uur in Nederland tot €10,50 in Denemarken. Spanje, Italie en Finland zitten daar tussenin. Ondanks het relatief lage uurloon vindt bijna 4 op de 10 Nederlandse oppassers het moeilijk om te onderhandelen over hun vergoeding en vindt bijna de helft het betaalmoment ongemakkelijk. Zo’n 38% van de Nederlandse ouders vindt een zakelijke relatie met hun oppas lastig. De verklaring is mogelijk te vinden in de persoonlijke band die de Nederlandse oppassers hebben met hun oppasgezin. Ze willen niet de indruk wekken dat het ze om het geld te doen is en ook de ouders zien het oppassen als iets persoonlijks. In Spanje is het oppassen duidelijk een meer zakelijke overeenkomst. Daar vindt slechts 2% van de ouders het lastig om zakelijk te blijven met hun oppas en verwachten ook meer ouders dat hun oppas huishoudelijke taken op zich neemt.